Metan eksplosjon bilde

Gruvedrift i vårt land er den mest nyttige i hele verden, og i tillegg til tross for metankullsømmene, er det sikreste. Sikkerhet er oppnådd ved bruk av ulike teknikker og beskyttelser, takket være at vi begrenser muligheten for å antennes eller eksploderer metan.

For å unngå metaneksplosjon, minimerer vi det faktum at det er antennelsesfaktorer som kan reduseres ved å implementere passende enheter. På gruveplottene, dvs. til veggen eller til forfaren, vil det være forårsaket av strømforsyning kombinere og ødelegge transportbånd. Det er på slutten av sparking av skadede kabler at dannelsen av en lysbue returnerer til tenning og eksplosjon av metan. Derfor behandles profesjonell eksplosjonsbeskyttelse også i alle elektriske apparater. Takket være denne beskyttelsen i moderne folks verktøy og institusjoner, minimerer vi inntrenging av elektrisk potensial i metanmiljøet, slik at det i tilfelle feil blir det ingen tragedie. Gruvearbeidere av elektriker som sitter på gruveplottene, er spesialutdannet med eksplosjonsbeskyttelsesnivået og flameproofhet slik at de trygt kan skape seg selv og andre underjordiske arbeidere skape personlig arbeid. Hver elektriker, en gang hvert femte år, må bidra til slik opplæring, noe som vil resultere i en eksamen, takket være hvilken tanken hans vil bli fornyet og vil lære med andre regler og stiler med flamme- og eksplosjonsytelse.Eksplosjonsbeskyttelse og flameproofhet er derfor et viktig element som returneres på en hvilken som helst mine, takket være at metaneksplosjonsfaren minimeres.